შრომის უსაფრთხოების
საკონსულტაციო კომპანიია „ეიჩ ეს ჯორჯია“

შრომისა და ჯანმრთელობის დაცვის მაღალი სტანდარტების დაგეგმვა საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად;
უსაფრთხო სამუშაო გარემო
სერვისები

ნათია ქარქუზაევი

შპს „ეიჩ ეს ჯორჯია“ – ს დამფუძნებელი

სერთიფიცირებული შრომის უსაფრთოების  სპეციალისტი 13 წლიანი გამოცდილებით, როგორც საერთაშორისო: MCC; MCG; Finnroad: eptisa; Sade ; Cobra Georgia; Assignia; Eurostudio; Safege ;

Ramboll;Ashrtom; პროექტებზე  WB; ADB bank – მსოფლიო და აზიის  განვითარების  ბანკის დაფინანსებით;

ასევე ადგილობრივ  პროექტებზე;

მომსახურეობის სფეროები:

რატომ ჩვენ?

ჩვენ დაგეხმარებით დანერგოთ და გააუმჯობესოთ შრომის უსაფრთხოება საწარმოში

შრომის უსაფრთხოების დოკუმენტაციის მომზადება, დანერგვა, მონიტორინგი, რისკების შეფასება

(სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის განხორციელება რჩება ჩვენი კომპანიის ძირითადი პრიორიტეტი, შესაბამისად ჩვენ ვუზრუნველვყოფთ, რომ დამკვეთი და ჩვენი გუნდი აქტიურად იყოს ჩართული ამ საკითხის განხორციელებაში.ჩვენ დაგეხმარებით შრომის უსაფრთხოების დოკუმენტაციის შემუშავებასა, როგოლიცაა შრმის უსაფრთხოების პოლიტიკა, რისკების შეფასება, ინსტრუქტაჟების გაწერა და სხვა კანონმდებლობის სავალდებულო დოკუმნეტაციის შედგენა; ვიზრუნებთ, რომ უსაფრთხოების სისტემა დაინერგოს თქვენს საწარმოში);

იურიდიული მომსახურება

– შრომის უსაფრთხოებასთან და შრომით სამართლებრივ ურთიერთობებთან დაკავშირებით იურიდული კონსულტაციები;
– ხელშეკრულებების, შინაგანაწესის და სხვა იურიდიული დოკუმენტების მომზადება;
– დავის წარმოშობის შემთხვევაში დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის მოლაპარაკების წარმოება, მედიაცია, წარმომადგენლობა სასამართლოში, არბიტრაჟში, შრომის ინსპექციაში და სხვა სახელმწიფო ორგანოებთან.

დასაქმებულებისთვის სწავლების ჩატარება

ჩვენ გვჯერა, რომ სტაბილურ წარმატებას განაპირობებენ დასაქმებულები. კომპანიის მთავარი აქტივი პერსონალია, რომელთა შრომაც პირდაპირ აისახება კომპანიის წარმატებაზე და კომპანიის ჩამოყალიბებაში. სწორედ ამიტომ, ჩვენი პრიორიტეტია დასაქმებულების შესაბამისი სწავლების ჩატარება და ინფორმაციის მიწოდება;

საწარმოს და პერსონალის კოლექტიური და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით აღჭურვა

საწარმოს და პერსონალის კოლექტიური და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით აღჭურვა

ინდივიდუალური და კოლექტიური დაცვის საშუალებებს მიწოდება უმოკლეს ვადაში

გარემო ფაქტორების აზომვითი სამუშაოების ჩატარება (ხმაური, ჰაერის მოძრაობის სიჩქარე, ვიბრაცია, ტემპერატურა, ტენიანობა, მტვერიანობა)

შრომის პროცესში მოქმედი გარე ფაქტორების შესწავლა-შეფასება დასკვნის გაცემა

სერთიფიცირებული შრომის უსაფრთოების წარმომადგენლის გამოყოფა

სერთიფიცირებული შრომის უსაფრთოების წარმომადგენლის გამოყოფა

ჩვენ დაგეხმარებით საჭიროების შემთხვევაში გამოგიყოთ სერთიფიცირებული შრომის უსაფრთხეობის წარმომადგენელი, რომელიც აკონტროლებს სამუშაო გარემოს და იქნება შუამავალი ჩვენს დამკვეთსა და დასაქმებულებს შორის;

ჩემი პროექტები

200+

დამკვეთი

400+

შესრულებული პროექტები

20+

მიმდინარე პროექტები

ჩვენი მომსახურეობა:

ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების დოკუმენტაციის შედგენა;
სისტემის დანერგვა;
ევაკუაციის გეგმის შედგენა, სახანძრო უსაფრთოება;
ამასთანავე საწარმოს (ობიექტის) აღჭურვა კოლექტიური და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით;
შესაბამისი გარემოს ფიზიკური ფაქტორების გაზომვა (მიკროკლიმატი; ხმაური; მტვერი და სხვა)

პარტნიორები

შემოგვიერთდით ჩვენს სოციალურ ქსელში და გაიგეთ სიახლეები ყოველ დღიურად