ჩვენი მიზანი

კომპანიის მიზანია, გახდეს საუკეთესო საქართველოს ბაზარზე შრომის უსაფრთხოების დარგში.

ჩვენი მისიაა, გრძელვადიანი და სტაბილური პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბება ყველა პარტნიორთან, რომელიც კომპანიის განვითარებასა და წინსვლას შუწყობს ხელს. ეს საშუალებას გვაძლევს, რომ მყარად მოხდეს პოზიციონერება, როგორც სანდო კომპანია საქართველოს ბაზარზე.

ჩვენი უნარები

პუნქტუალურობა

99%

ჩვენი მოვალეობის ზედმიწევნით შესრულება

95%

კომუნიკაცია

92%

კომპანია შპს “ეიჩ ეს ჯორჯია “-ს მმართველი გუნდი პრიორიტეტებს ანიჭებს პერსონალის და ბიზნეს პარტნიორების დაცვას საქართველოს კანონის შესაბამისად შრომის უსაფრთხოების საკითხებში.

ჩვენი პრიორიტეტი არის  შრომისა და ჯანმრთელობის დაცვის მაღალი სტანდარტების დაგეგმვა საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად. ჩვენი მიზნების მიღწევას უზრუნველვყოფთ ჯანმრთელობის დაცვისა და უსაფრთხოების საკითხების დაცვის საქმეში კომპლექსური მიდგომების დანერგვითა და უსაფრთხოების დაცვის მუდმივი გაუმჯობესებით.

ეს უკანასკნელი შესაძლებელია ქვემოთ მოცემული პრინციპების განხორციელების გზით:

  • საფრთხეების იდენთიფიცირება, რისკების შეფასება და შესაბამისი ღონისძიებების გატარება რისკების შესამცირებლად, რათა ზიანი არ მიადგეს დასაქმებულების, ანგარიშგება და ჩანაწერების შეგროვება;
  • მონიტორინგი და რისკების შემცირებაზე მუშაობა
  • საფრთხის ქვეშ მდგომი დასაქმებულების გამოვლენა.
  • ფიზიკური, ქიმიური, ბიოლოგიური ფსოქოსოციალური და ერგონომიული ფაქტორების შეფასება
  • საფრთხის შემცველი სამუშაო ადგილების გამოვლენა აღრიცხვა
  • არსებული რისკების თავიდან აცილება;
  • დასაქმებულებისთვის საჭირო ტრენინგის ჩატარება.
  • პოტენციური საფრთხეების შეფასება და უსაფრთხო გარემოს შექმნა;