დამკვეთი:

Millennium Challenge Georgia Fund

წლები: 2007 – 2011

Tbilisi #შესრულებული პროექტები
  • YEAR:

    2007 - 2011

  • მშენებელი:

    Ashtrom Ltd

  • ზედამხედველი:

    Finnroad Ltd

  • SHARE